El cost de l’embalatge no és només el valor que vostè va pagar per ell

El cost de l’emblalatge no és solament el valor que vostè va pagar pel mateix, sinó que es tracta de la combinació resultant de la suma dels seus valors d’ús. A la indústria en general, la majoria dels processos d’enginyeria del packaging s’enfoquen en 3 gran camps:

  1. Desenvolupament de nous dissenys d’envasos i embalatges
  2. Redissenys i actualització d’embalatges que porten un cert temps en el mercat
  3. Projectes de reducció de costos i/o sostenibilitat d’envasos i embalatges.

Concretament, en aquest últim camp és on els enginyers del sector de l’embalatge poden demostrar la seva capacitat professional, ja que a les empreses els interessa sobretot reduir costos i incrementar vendes.

 

Com podem reduir costos? A continuació, exposem 5 formes intel·ligents per a la reducció de costos:

1. Conegui a fons la seva tecnologia d’embalaltge i les seves possibilitats de millora: només en cas de conèixer les variables i els processos d’embalaltge a la seva empresa, podrà identificar les àrees on seria possible reduir costos, ja que podrà analitzar la situació de manera crítica i trobarà alternatives amb els seus proveïdors de materials i maquinària per trobar la millor manera per reduir costos sense perdre qualitat o empitjorar l’execució.

2. Utilitza el material correcte per al seu producte?: si utilitza el material correcte, podrà vendre els productes sense haver d’incórrer a venciments o deterioraments per falta de qualitat. Recordi que utilitzar el material correcte per al seu producte implica innoqüitat per al consumidor i seguretat des de qualsevol punt de vista.

3. Elimini el malbaratament de material d’embalatge: sempre és convenient revisar totes les variables en producció, emmagatzematge i manipulació per trobar els orígens de les pèrdues innecessàries. Un control rigorós enfocat a reduir els malbarataments pot comportar estalvis considerables. A banda dels possibles danys mecànics i la contaminació dels materials d’envasament durant l’emmagatzematge, hi ha dues àrees potencials de pèrdua durant operacions d’envasament:

  • Pèrdues en la posada en marxa de la maquinària, al començament del torn de treball després d’una interrupció de la producció i per un canvi de format o de la bobina de material.
  • Pèrdues per problemes en la maquinària quan hi ha mogudes de producció d’envasos fora de l’especificació estàndard, que en conseqüència, comporten haver de llençar envasos.

El cost total d’aquestes pèrdues pot ser important, per acumular-les durant un any. Per això, s’han de reduir mitjançant l’apropiada formació del personal i mitjançant un control rigorós de la producció.

4. Estableixi especificacions clares per als seus envasos i materials d’embalatge: les especificacions de l’embalatge són una eina estratègica molt important per a la gestió professional dels materials d’embalaltge. Des d’un punt de vista econòmic, la planificació curosa i per avançat de les especificacions de l’envàs i l’embalatge minimitza el risc d’errors en les compres i redueix els malbarataments gràcies a un control de qualitat més eficient.

5. No es deixi enganyar pel preu més baix: el cost d’un envàs o material d’embalatge s’ha d’estimar sempre d’acord amb l’exercici total de la funció de l’envàs. Tot i això, les diferències es poden contrarrestar per una baixa productivitat i parades freqüents dels equips de conversió o envasat, augment de malbarataments, disminució de la vida dels productes, devolucions o increment de danys en el transport.

 

  • Aconsegueixi una gestió més efectiva
  • Conegui les possibilitats i debilitats de la seva competència
  • Optimitzi els seus processos d’embalatge
  • Millori la sostenibilitat dels productes
  • Converteixi els seus productes en estrelles del mercat gràcies a l’embalatge adequat
 
Top