Política de qualitat

Política de qualitat ISO 9001:2015

A CONTROLPACK SYSTEMS, S.L. Oferim solucions per a l’optimització dels processos d’embalatge. El nostre compromís amb els clients és ajudar-los a donar un valor afegit a l’embalatge dels seus productes segons les característiques concretes del seu procés productiu amb un cost òptim. Per això, la nostra Política de Qualitat es basa en un punt de vista estratègic i d’anàlisi de riscos i es defineix amb els següents principis:

  • Servei individualitzat proporcionem solucions orientades a l’optimització funcional, econòmica i ambiental del sistema d’embalatge a cada client.
  • Vetllem per lacoordinació i la consolidació d’un equip humà que ens doni la base per oferir un servei ràpid i eficaç.
  • Seleccionem els materials i els proveïdors segons els criteris que marca el client i necessaris per a garantir la qualitat dels nostres productes i serveis.
  • Optimització del Sistema de Gestió de la Qualitat de manera que inclogui els mecanismes necessaris per a garantir la satisfacció de les expectatives de les parts interessades i la millora contínua dels bens i serveis.
  • Utilització de metodologia per a l’avaluació de riscos dels processos per a previndre possibles desviacions o no conformitats dels sistemes de gestió de qualitat.
  • Compromís per a complir els objectius establerts i millorar contínuament l’eficiència del sistema de Qualitat.
  • Assegurar el compliment dels requeriments legals i la normativa vigent que afecten la nostra activitat.

La Sénia, 18 d’octubre de 2017

 
Top