Fleixadores manuals

Màquines manuals per a fleixar.

ArticleDefinició
FL00MA0001Fleixadora manual de 13 mm o 16 mm
FL00MA0007Fleixadora manual elèctrica de 13 mm o 16 mm
FL00MA0011Fleixadora manual amb bateria de 13 mm o 16 mm
FL00MA0036Fleixadora manual neumàtica de 13 mm o 16 mm
FL00MA0003Fleixadora semi-automàtica
FL00MA0032Fleixadora automàtica amb arc
FL00MA0006Carro devanador de fleix
FL00MA0101Carro devanador de fleix per a bobines D400
FL00MA0017Carro devanador de fleix de polipropilè i PET
FLMADiferents models màquines semiautomàtiques i automàtiques
 
Top