Precintes de metall per a fleix

Grapes metàliques per a unir els dos extrems del fleix en la operació de fleixat de palets.

ArticleDefinició
FL00PR13CEUnions metàliques tancades de 13 mm o 16 mm
FL00PR13ABUnions metàliques obertes de 13 mm o 16 mm
FL00PR13GAUnions metàliques amb punts de 13 mm o 16 mm
FL00PR13Z1Unions metàliques zinc de 13 mm o 16 mm
 
Top