Retractiladora manual

Pistola de gas per a retractilar fundes i plàstic retràctil. Generalmente s’utilitza per a retractilar fundes de polietilè sobre un palet. Sistema simple i econòmic de retractilar palets mitjançant calor produït per la combustió de gas. PISTOLA RETRACTILADORA SYSTEMPACK

APLICACIÓ:

Retracció d’una funda per a un palet. La funda retractable té característiques mecàniques molt
superiors a les d’una funda estirable. Permet donar seguretat a càrregues molt més pesades i voluminoses i procura una protecció molt més elevada contra el robatori.
Sempre procedir en un lloc adequat, ventilat i lliure de substàncies combustibles protegint-se
les mans amb uns guants adaptats.

 ALTPISTOLA RETRACTILADORA 1RES APLICACIONS :

 L’ embalatge amb film retractable té moltes aplicacions: protecció de màquinas o de             conjuntos mecànics, expedició de productes voluminosos o pesats
( bicicletes, motocicletes,   motos ‘cocoo-ning’ de vaixells per a protegir durant l’hivern, vidrieria, etc.).
Sovint aquestes aplicacions no permeten l’utilizació d’una funda standard i s’utiliza un film  per a realitzar una funda a mida. Si els objetes són irregulars, confeccionar un paralepípedo amb un film al llarg prevemint una superfície suplementària de 35 a 45 cm per a una correcta auto-soldadura.
Calentar el film amb un moviment repetit de la pistola retràctil Syspempack i simultàneament aplicar els dos espesores uno sobre
l’altre  amb una ferramenta tipus espàtula per a unir-los o amb un guant adaptat.

Procedeixi, després del refredament, a la retracció mantenint l’aparell a 25 o 35 cm, seguint les indicacions anteriors.

El kit de retractilat està format por un maletí compost per una pistola
retractiladora Sysytempack, un par de guantes, 8 metros de manguera y un
regulador con manómetro (1.5 a 3.5 bar).pistola-maletin

 
Top