Sostenibilitat Controlpack

Controlpack presenta el seu Pla de Sostenibilitat per al 2019-2024: Resum d’accions.

 

Amb la finalitat de reforçar el compromís de la nostra empresa amb el medi ambient, Controlpack
ha elaborat un nou «Pla de Sostenibilitat» per al període de 2019- 2024. El conjunt de les accions previst pretén optimitzar el consum intern de recursos i apostar per aquells més respectuosos amb el planeta.

El «Pla de Sostenibilitat» de Controlpack parteix d’una estratègia mediambiental interna, però
també pren com a objectiu assessorar els clients per a aconseguir dur a terme processos
intralogístics més sostenibles i eficients.


Línies estratègiques principals del Pla de Sostenibilitat de Controlpack

1. Instal·lació de panells fotovoltaics a la seu principal (2019) i posterior aplicació.

El primer esforç per tal de millorar l’eficiència energètica de l’empresa ha estat centrat en la instal·lació de panells fotovoltaics a la seu principal. El projecte contemplava que Controlpack aconseguiria generar un 100% d’energia neta que, en condicions favorables, seria suficient per a abastar pràcticament totes les necessitats de l’empresa. S’ha realitzat amb èxit.

Malgrat la gran inversió inicial que requereix aquest projecte, aquesta mesura és el pilar del Pla de Sostenibilitat i té un impacte favorable a les despeses derivades de la factura energètica.

Més endavant, el 2021 i 2022, es durà a terme aquesta acció a la resta de delegacions de Controlpack. L’última finalitat és arribar a produir també la quantitat necessària per a carregar les bateries dels vehicles i els equips de manteniment.


2. Posada en marxa de les fonts de filtratge en substitució de l’aigua embotellada (2020).

Les accions diàries són també essencials per a canviar d’hàbits i adquirir-ne de més ecològics. D’aquest principi parteix el canvi de fonts d’aigua embotellada per estacions de filtratge i descalcificació. Es col·locaran a les naus principals de la seu de Controlpack, a l’abast de tot elpersonal.

A més, es lliuraran ampolles de vidre reutilitzables a tots els treballadors amb l’objectiud’eliminar els gots de plàstic d’un sol ús. Amb aquesta mesura, es preveu l’estalvi d’entre 400 i 500 kg de residus plàstics a l’any.

 

 

 

 


3. Renovació de la flota de transport donant prioritzant els vehicles elèctrics (2020).

Pel que es refereix a la renovació de la flota de transport, la prioritat de Controlpack se centra en adquirir aquells models elèctrics que disposen d’autonomia suficient per a realitzar les visites comercials. Per a aquest motiu, s’estudiaran les prestacions de cada vehicle i s’elaborarà una comparativa de les opcions existents al mercat.

Aquests automòbils no només permetran reduir la petjada de carboni de Controlpack, sinó que també fomenten el proveïment amb energies renovables, ja que es podran carregar amb l’energia procedent de les plaques solars.

 

 

 


 

 

4. Canvi de paradigma respecte a la mobilitat: aposta per les «e-bikes» (2023)

Aquest canvi de paradigma té per principal protagonista la bicicleta com a alternativa als vehicles de motor o elèctrics. El Pla de Sostenibilitat planteja el desenvolupament d’un servei de préstec de «e-bikes» o bicis elèctriques per als treballadors de Controlpack com a mitjà de transport entre el lloc de treball i la residència. Es realitzarà una enquesta entre els empleats per a determinar la demanda i l’abast del projecte.

 

 

 


 

 

 

5. Avaluació dels resultats de les accions (2024)

Al llarg dels cinc anys que comprèn el Pla de Sostenibilitat es planteja fer un seguiment pas a pas dels objectius aconseguits. D’aquesta manera, es podrà avaluar el conjunt d’accions i estendre o escometre nous projectes en el futur

 

 

 


Assessorament especialitzat als nostres clients

Una altra manera de transmetre el compromís de Controlpack amb la sostenibilitat és l’assessorament actiu als clients. En general, les nostres principals recomanacions en aquest sentit són:

Avaluar l’eficiència dels sistemes d’embalatge automàtic actuals: Controlpack analitza les dades de consum de les màquines d’embalatge que s’estiguen utilitzant a l’empresa i, en funció dels resultats, es proposen unes opcions de millora per a reduir despeses i impacte mediambiental.

•  Seleccionar materials d’embalatge més respectuosos amb el medi ambient: Controlpack estudia la incorporació de nous productes biodegradables i disposa de dues opcions més respectuoses amb el medi ambient com, per exemple: el film de preestiratge o de poques
micres, els rolls de film estirable sense mandril o el farcit d’embalatge a partir de paper reciclat (i reciclable). Per l’altra banda, el paper kraft anticorrosiu VCI per a peces metàl·liques és un gran exemple d’embalatge que evita un gran impacte ambiental perquè substitueix l’ús d’olis i grasses tòxiques.

 


Controlpack és una empresa amb innovació constant

Aquest Pla de Sostenibilitat forma part del pla estratègic de Controlpack. Som una empresa que aposta per la innovació continuada en l’àmbit de la manutenció i la sostenibilitat és un dels pilars que suporten els projectes més evolucionats del sector.

Si vols que t’ajudem a realitzar una auditoria dels processos d’embalatge a la teua empresa, no dubtes en contactar amb nosaltres. Us analitzarem en termes de sostenibilitat i quantificarem les
despeses que podríeu estalviar-vos en cas d’apostar per tècniques més respectuoses amb el medi ambient.

 
Top